Zápis do MŠ Měřín

 

     Zápis do Mateřské školy Měřín na školní rok 2021/2022 se uskuteční distančně od 3.5.2021 do 7.5.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Podmínky přijetí:

očkování dle očkovacího kalendáře ( netýká se dětí s povinnou docházkou, od 5 let)

Kritéria pro zařazení dětí do MŠ

1. Děti pětileté a děti s odkladem šk. docházky ze spádové oblasti obce

2. Děti od 3 let ze spádové oblasti obce

3. Děti od dvou do tří let podle věku ze spádové oblasti obce

4. Děti podle věku od nejstaršího z nespádových obcí do počtu volných míst ve školce

Nová třída MŠ, která zahájí provoz 1.9. je určena pro děti od dvou do tří let věku .

Žádost k přijetí si můžete vyzvednout v MŠ od 19. dubna, vždy v dopoledních hodinách. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdáte nejpozději do 7.5.2021 v mateřské škole.