Změna ÚP č. 2 městyse Měřín

Změna Územního plánu č. 2 městyse Měřín - žádosti o změnu využití pozemků můžete podávat na Úřadě městyse Měřín nejpozději do 5.3.2023.