Kanalizační řad v ul. Zaryník

Výstavba nového kanalizačního řadu v ulici Zaryník.