Hlášení místního rozhlasu

V této části naleznete informace, které jsme vyhlásili v místním rozhlase.

Hlášení 26.1.2016

Vzteklina - očkování
Pravidelné povinné očkování psů starších 3. měsíců
proti vzteklině bude provedeno v pátek dne 29. ledna 2016
od 16.00 do 17.00 hodin na dvoře radnice.
Nezapomeňte očkovací průkazy. Poplatek 100,- Kč/pes.

Náhradní termín očkování je v pátek 5.2.2016
od 16.00 do 17.00 hodin na dvoře radnice.

V Pustině se bude očkovat v neděli 31.1.2016
od 16.00 do 16.30 hod. u kapličky.