Aktuality

Informace k zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let

 

V souladu s usneseními vlády o přijetí krizových opatření k zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let a ve spolupráci s městy ORP byly hejtmanem Kraje Vysočina určeny školy a školská zařízení, která budou péči zajišťovat. Smyslem opatření je zabezpečit nezbytnou péči pouze o děti zaměstnanců klíčových složek pro zabezpečení zdravotní péče a bezpečnosti na našem území (bezpečnostní sbory, obecní policie, poskytovatelé zdravotních služeb, orgány ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil). Nově se péče vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb a  zaměstnanci obcí/krajů zařazení do obecních/krajských  úřadů k výkonu sociální práce.

 

https://www.kr-vysocina.cz/poskytovani-pece-urcenymi-skolami-v-dobe-krizoveho-opatreni-v-kraji-vysocina/d-4100537/p1=9077