Rada a zastupitelstvo

Rada městyse a Zastupitelstvo městyse tvoří samosprávu městyse Měřín.

Tyto orgány jsou vymezeny zákonem 131/2000 Sb., o městysu Měřín a Statutem městysu Měřín (vyhláška č. 55/2000 Sb.).

Měřín má 15-ti členné zastupitelstvo a 5-ti člennou radu. Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná a konají se zhruba 5x ročně. Jednání rady jsou neveřejná a konají se zpravidla každých 14 dní.