Úřad městyse

Úřad městyse Měřín je orgán, který realizuje jejho úkoly dané právními předpisy, a to na úseku samostatné působnosti podle rozhodnutí Zastupitelstva a Rady, na úseku přenesené působnosti podle zákona č. 131/2000 Sb., o městusu, v platném znění, a podle zvláštních zákonů. Úřad zároveň zajiš?uje úkoly, které městysu plynou z jejho postavení právnické osoby. Zajiš?uje dále po stránce organizační, technické a administrativní činnost zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva, komisí rady a dalších orgánů městysu a vyřizuje konkrétní záležitosti spadající do jeho působnosti.

Důvod a způsob založení úřadu, podmínky a principy, za nichž provozuje svou činnost vychází ze zákona č. 131/2000 Sb., o městysu a z městské vyhlášky.