Domov Kamélie Křižanov - komunitní domácnost a denní stacionář Měřín

DomovKamelie-logoDomov Kamélie Křižanov byl vybrán zřizovatelem Krajem Vysočina k realizaci projektu „Podpora transformace sociálních služeb pro lidi s postižením". Od počátku roku 2011 začalo zařízení intenzivně pracovat na přípravě plánu přechodu obyvatel ústavu do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a zajistit tak pro ně možnost žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky.

Jedna z nových zástaveb vznikla i v Měříně. Na ulici Balinka žije od února 2022 ve dvou domácnostech celkem dvanáct klientů. Je zde poskytována služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, jejímž posláním je poskytování nezbytné podpory lidem s mentálním postižením na cestě k běžnému způsobu života s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti. Poskytujeme zde pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním postižením, s mentálním postižením a přidruženými kombinovanými vadami.

Další ze služeb, kterou zde v Měříně poskytujeme je Denní stacionář. Službu mohou využívat jak místní občané, tak lidé z blízkého okolí. Jedná se o ambulantní sociální službu, jejímž posláním je poskytování nezbytné individuální podpory, rozvoj schopností, dovedností a sociálních kontaktů. Ve službě denní stacionář poskytujeme služby lidem s mentálním postižením, s mentálním postižením a kombinovaným postižením od 18 do 64 let. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

Přejít na webové stránky Domova Kamélie