Chodník podél silnice v Pustině

IROP CZ RO B C RGB

Byl zpracován projekt chodníku do Pustiny a úprava zastávky na Velké Meziříčí. Výstavba byla dokončena.

pdfC01_Chodnik_Pustina_DURDSP-SITUACE1.pdf

pdfC02_Chodnik_Pustina_DURDSP_SITUACE2.pdf

Vybudování nového chodníku v délce 348 m podél silnice III/3491 a rekonstrukce autobusového nástupiště, včetně autobusového zálivu, u silnice II/602. Realizací bude zajištěno oddělení pěší a automobilové dopravy, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu. Pěší trasa bude splňovat parametry dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

publicita-plakat