Rozvoj a investice

V této části naleznete informace o investičních záměrech městyse Měřín.

 

ZŠ Měřín - stavební úpravy a vybavení odborných učeben

loga-EU-MMR

Modernizace zastaralé techniky, která umožní využití moderních technologií ve výuce v souladu s cílem zvyšování klíčových kompetencí ve vzdělávacích oblastech Školního vzdělávacího programu:

a) Člověk a svět práce (učebna dílen)
b) Informační a komunikační technologie (počítačová učebna)

Stavební úpravy vstupu do objektu Základní školy pro zajištění bezbariérového přístupu pomocí rampy a vybudování výtahu pro přesun mezi jednotlivými podlažími.

Číst více...

Městys Měřín – Dopravní teminál

Zahájení prací: 20.4. 2021

Dokončení prací: do 15 měsíců od zahájení prací

Číst více...

Přechod na ulici Blízkovské a chodník na Brněnské, II.etapa

V jarních měsících proběhne oprava komunikace z Měřína do Netína. V rámci této opravy bude vybudován přechod na ulici Blízkovská

a dokončena rekonstrukce chodníku na ulici Brněnské.

pdfD_2_Situace.pdf

 

Rozšíření kapacity MŠ Měřín

Realizací přístavby k objektu mateřské školy a dalšími stavebními úpravami objektu bude navýšen počet tříd s celodenním provozem na 5 tříd, z nichž 3 třídy (přízemí objektu) budou bezbariérově přístupné. Kapacita MŠ bude navýšena o 16 míst.

MŠ bude nadále provozována v pracovní dny 6:15 – 15:45 hod.

Číst více...