Městys Měřín – Dopravní teminál

Zahájení prací: 20.4. 2021

Dokončení prací: do 15 měsíců od zahájení prací

Na Náměstí v Měříně probíhá rekonstrukce a modernizace přestupního terminálu. Postupně proběhne rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace dopravního terminálu a příjezdových komunikací, vybudování ucelené a bezpečné trasy pro chodce v prostoru terminálu navazující na stávající chodníky, vybudování parkovacích ploch U kašny a u Základní školy v Měříně se snadným přístupem na terminál a instalaci 2 informačních tabulí pro orientaci v prostoru terminálu. Cílem je vybudování komfortního, bezpečného a přehledného terminálu včetně parkování pro vozidla a jízdní kola umožňující lépe zkombinovat veřejnou dopravu s individuální a zvýšit bezpečnost pro všechny účastníky provozu.

pdfDSP SITUACE

dopravni-terminal-publicita