ZŠ Měřín - stavební úpravy a vybavení odborných učeben

loga-EU-MMR

Modernizace zastaralé techniky, která umožní využití moderních technologií ve výuce v souladu s cílem zvyšování klíčových kompetencí ve vzdělávacích oblastech Školního vzdělávacího programu:

a) Člověk a svět práce (učebna dílen)
b) Informační a komunikační technologie (počítačová učebna)

Stavební úpravy vstupu do objektu Základní školy pro zajištění bezbariérového přístupu pomocí rampy a vybudování výtahu pro přesun mezi jednotlivými podlažími.

 
Projekt-ZSMerin-bez-log