Co CZECHPOINT poskytuje?

czechpoint

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis ze Spolkového rejstříku
 • Výpis z Rejstříku ústavů
 • Výpis z Rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • Výpis z Rejstříku obecně prospěšných společností
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis elektronických receptů pacienta
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Podání do registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • Podání do registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 • Zprostředkovaná identifikace
 • Jednorázový příspěvek na děti
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Základní registry
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office
 • Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Upozornění
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).