Dotace, smlouvy

V této části naleznete informace k dotacím a smlouvy městyse.

Smlouva o odvádění odpadních vod

Podklad pro smlouvu na odvádění odpadních vod u nově zřizovaných kanalizačních přípojek