Projekt Za rozkvetlý Měřín se zaměstnanými občany

 

 

 

 

Tento projekt je financovaný Evropskou unií, Evropským sociálním fondem z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti, zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a upevnění sociálního začleňování.

pdfProjekt_Za_rozkvetlý_Měřín_se_zaměstnanými_občany.pdf