OZV č. 3/2021, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, která reguluje užívání zábavní pyrotechniky

pdfOZV_č._3-2021.pdf