Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

18.09.2013-2.pdf