Komunální odpad


Cena za likvidaci komunálního odpadu činí:

900,- Kč za rok za osobu, která má trvalý pobyt v naší obci, pro chalupáře (chaty) je stanoven poplatek ve výši 900,- Kč za rok.
Cena je platná pro rok 2024 a je splatná nejpozději do 29.2.2024. Poplatek můžete hradit v hotovosti nebo terminálem (kartou) na pokladně nebo na účet č. 296144627/0300, VS č. domu, specifický symbol je 14. V případě, že platí z jednoho č.p. dvě rodiny, uveďte do zprávy pro příjemce za koho platíte (př. Novákovi st. - 2 osoby, Novákovi ml. - 4 osoby). Po provedené platbě na účet se dostavte na radnici pro známku na popelnici.


Poplatek za psy:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí 200,- Kč/1 pes, poplatek se hradí na pokladně u psa staršího 3 měsíců. Při platbě místního poplatku za psa zaplaťte příslušnou částku na účet 296144627/0300 - VS č. domu, specifický symbol je 15. 


Poplatek za kabelovou televizi:
KT Standard: 2.400,- Kč/rok (držitelé ZPT mají 50% slevu)
KT Mini: 1.200,- Kč/rok (držitelé ZPT mají 50% slevu)
Úhrada dle smlouvy v hotovosti nebo terminálem (kartou) na pokladně nebo na účet č. 216607071/0300,  VS č.p. domu. 

Poplatek za internet:
Výše poplatku je: 3.360,- Kč/rok (držitelé ZPT mají 50% slevu)
Úhrada dle smlouvy (měsíčně 280,- Kč, pololetně 1.680,- Kč ) v hotovosti nebo terminálem (kartou) na pokladně nebo na účet
č. 216607071/0300, VS č.p.domu.

Poplatek za inzerci v kabelové televizi:
Výše poplatku je: 200,- Kč/1 stránka A4/měsíc
Úhrada v hotovosti nebo terminálem (kartou) na pokladně nebo na účet č. 100741842/0300.

Poplatek za inzerci v Měřínském zpravodaji:
Výše poplatku je: 200,- Kč/1 stránka A5
Úhrada v hotovosti nebo terminálem (kartou) na pokladně nebo dle dohody.


Poplatek za hlášení místního rozhlasu:
Výše poplatku je: 100,-Kč/1 hlášení
Úhrada v hotovosti nebo terminálem (kartou) na pokladně.


Poplatek za prodejní místo:
Výše poplatku je: 100,- Kč/1 m2/den
Úhrada v hotovosti nebo terminálem (kartou) na pokladně.


Poplatek za hrobové místo:

1.440,- Kč/ 12 let za dvojhrob (dle tlecí doby)
   720,- Kč/ 12 let za jednohrob (dle tlecí doby)
   250,- Kč/ 10 let za urnové místo
Úhrada v hotovosti nebo terminálem (kartou) na pokladně nebo na účet č. 100741842/0300, VS č. hrobu dle smlouvy.