Komunální odpad


Cena za likvidaci komunálního odpadu činí:

700 Kč za rok za osobu, která má trvalý pobyt v naší obci,
pro chalupáře (chaty) je stanoven poplatek ve výši 700 Kč za rok.
Cena je platná pro rok 2020 a je splatná nejpozději do 31.1.2020.
Poplatek můžete hradit v hotovosti na pokladně nebo na účet č. 100741842/0300 VS č. domu.


Poplatek za psy:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí 100,- Kč,
poplatek se hradí na pokladně u psa staršího 3 měsíců.


Poplatek za kabelovou televizi:
KT Standard : 1.400,- Kč/rok
KT Mini : 700,- Kč/rok - bude ukončeno v roce 2020
Úhrada dle smlouvy v hotovosti na pokladně nebo na účet č. 216 607 071/0300,  VS č.p.domu. 

Cena je platná pro rok 2020 a je splatná nejpozději do 28.02.2020.   


Poplatek za internet:
Výše poplatku je : 3.360,- Kč/rok
Úhrada dle smlouvy ( měsíčně 280,- Kč, pololetně 1.680,- Kč ) v hotovosti na pokladně nebo na účet
č. 216 607 071/0300, VS č.p.domu.

Poplatek za inzerci v kabelové televizi:
Výše poplatku je : 200,- Kč/ 1 stránka A4 a měsíc
Úhrada v hotovosti na pokladně nebo na účet č. 100741842/0300.

Poplatek za inzerci v Měřínském zpravodaji:
Výše poplatku je : 200,- Kč/ 1 stránka A5
Úhrada v hotovosti na pokladně nebo dle dohody.


Poplatek za hlášení místního rozhlasu:
Výše poplatku je : 80,-Kč/ 1 hlášení
Úhrada v hotovosti na pokladně.


Poplatek za prodejní místo:
Výše poplatku je : 50- Kč/ 1 m2 a den
Úhrada v hotovosti na pokladně.


Poplatek za hrobové místo:

1.440,- Kč/ 12 let za dvojhrob (dle tlecí doby)
   720,- Kč/ 12 let za jednohrob (dle tlecí doby)
   250,- Kč/ 10 let za urnové místo
Úhrada v hotovosti na pokladně nebo na účet č. 100741842/0300, VS č. hrobu dle smlouvy.