Doklady, žádosti

Pronájem kulturního domu v Měříně

O pronájem KD lze požádat

Číst více...

Žádost o povolení kácení dřevin


Problematika kácení dřevin rostoucích mimo les

Číst více...

Smlouva o odvádění odpadních vod

Podklad pro smlouvu na odvádění odpadních vod u nově zřizovaných kanalizačních přípojek