Pronájem kulturního domu v Měříně

O pronájem KD lze požádat na základě podané objednávky (osobně, písemně, mailem). Po schválení Radou MM bude nájemce vyrozumněn o výsledku rozhodnutí a termínu uzavření smlouvy. Objednávky na následující rok budou přijímány od 1.8. běžného roku, od 1.1. do 31.7. mají přednostní právo žádat organizace.

Přílohy:

pdfObjednávka_nájmu_KD.pdf

pdfSmlouva_o_pronájmu.pdf

pdfPříloha č. 1 - Ceník_za_pronájem_a_služby_v_Kulturním_domě.pdf

pdfPříloha_smlouvy_č._2_-_Provozní_řád.pdf

pdfPříloha_smlouvy_č.3_-_Předávací_a_přebírací_protokol.pdf