Hospodaření městyse

Základním předpokladem úspěšného hospodaření městyse je udržení vyrovnaného rozpočtu. Investovat budeme na základě potřeb městyse dle finančních možností naší radnice.