Rada

Radu města tvoří starosta, místostarosta a další tři členové.

Členové rady městyse

Nové složení Rady městyse Měřín:

Ing. Jiří Servít

Ing. Jaroslav Pazdera

Roman Hnízdil

Mgr. Petr Matějíček

Ivo Horák