Rada

Radu města tvoří starosta, místostarosta a další tři členové.

Členové rady městyse

Rada městyse Měřín