Usnesení Zastupitelsva

S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů, zde zveřejněná usnesení jsou upravena a v textu jsou vynechány bližší osobní údaje identifikující fyzickou osobu.
Nadále zůstává nedotčeno právo na nahlížení a pořizování výpisů ze zmíněných dokumentů.